Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Ο Δήμος Πατρέων σε νέα δυναμική με προοπτική – πολιτική αυτονομία – άμεση δημοκρατία - Απόψεις&Σχόλια - The Best News

Ο Δήμος Πατρέων σε νέα δυναμική με προοπτική – πολιτική αυτονομία – άμεση δημοκρατία - Απόψεις&Σχόλια - The Best News

Στα πέτρινα και δύσκολα για τη Δημοκρατία και το λαό μας χρόνια της αποστασίας , όταν ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος διόριζε συλλήβδην πρωθυπουργούς,  τους μη έχοντες λαϊκή εντολή , ο μετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών της χούντας Πιπινέλης είχε διατυπώσει « τη θεωρία  του κηπουρού». Ήτοι ο ανώτατος  άρχοντας κατά τις διατάξεις του Συντάγματος του 1952, δύναται να διορίζει Πρωθυπουργό, παραβιάζοντας «την αρχή της δεδηλωμένης» ακόμα και τον κηπουρό του !!!