Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Βέβαια ο Μακάριος αργότερα άλλαξε ρότα και έκραξε το Χριστόφορο με σφοδρό επιτίμιο γράφοντας ότι οι διδαχές του Παπουλάκου είναι «σαθρές, ανοίκειες και σκανδαλώδεις». Έτσι προέτρεπε το ποίμνιό του να μην τις παρακολουθεί. Μάλιστα απειλούσε και αφόριζε τους παρακούοντες γράφοντας «όστις δε τυχόν ήθελε παρακούσει τα ανωτέρω τον έχομεν αφορισμένον, κατηραμένον και μετά θάνατον άλυτον, να έχει δε και τας αράς των τριακοσίων δέκα και οκτώ Θεοφόρων Αγίων Πατέρων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου